The Eastern Block Guitars Compilation
TERMS of participation in project

1) You can send recordings which are your own compositions or improvisations. Don't send covers, please.

2) Compilation will be available for free, publicated under Creative Commons license as mp3-album release on bonimedia.pl

3) The album will be widely promoted and commented in many media, so this is great opportunity for you to show yourself :)

4) You can be a solo artist or record as a band as well. The only one condition - at least one "Eastern Block former country instrument" must appear in the recording (there can be more instruments or countries of their origin, of course).

5) We are looking for recordings of guitars mostly, like for example: Jolana, Ural, Tonika, Aelita, Formanta, Orfeus, Kremona, Moni, Musima, Migma, Doïna etc. They can be also other brands produced in following former countries of Eastern Block:
- Albania,
- Bulgaria (Orfeus, Kremona, etc.)
- Czechoslovakia (Jolana, Lignatone, etc.)
- Hungary (Moni, etc.)
- East Germany (Musima, Migma, etc.)
- Poland (other than DEFIL brands like Mensfeld, Alko, Trella, early Mayones etc.),
- Romania (Doina, Hora, etc.)
- Soviet Union (Tonika, Ural, Aelita, Formanta, Elta, Marina, etc.)
- Yugoslavia (Melodija Menges, Muzicka Naklada Zagreb, etc.)

6) If you already have some recordings - feel free to send it. Even if it was recorded many years ago (if the quality is acceptable).

7) There are no any music genre or arrangement complexity limitations.

8) Mp3 files will be preferred (it should be 44100 Hz, 320 kbps file).

9) Our mission is to inform and educate also. So if you have some detailed informations about your instrument - let us know. You must send some photos as well.

10) Deadline: November the 30-th, 2017.

11) Recordings, photos, questions - send here, please: emil@bonimedia.pl

12) You can help to inform about the project sharing this Facebook Event link:

http://www.facebook.com/events/252349728555526/


Preview of our last project: The Feel of DEFIL 2:

The Eastern Block Guitars Compilation - gitary demoludów - projekt!
REGULAMIN uczestnictwa w projekcie

1) Nadsyłać można utwory, które są kompozycjami własnymi lub improwizacjami. Wszelkie covery odpadają.

2) Kompilacja będzie dostępna za darmo (zgodnie z zasadami licencji Creative Commons) w formie mp3-albumu na stronie wydawnictwa bonimedia.pl

3) Kompilacja będzie szeroko promowana i komentowana w mediach, więc jest to świetna okazja by pokazać się światu :)

4) W projekcie mogą wziąć udział zarówno soliści, jak i zespoły. Wystarczy, że w nagraniu pojawi się chociaż jeden instrument pochodzący z jednego z krajów byłego "Bloku Wschodniego" (może być ich oczywiście więcej - zarówno instrumentów, jak i krajów ich pochodzenia).

5) Chodzi głównie o nagrania gitar następujących marek: Jolana, Ural, Tonika, Aelita, Formanta, Orfeus, Kremona, Moni, Musima, Migma, Doïna itp. Mogą to być również mniej znane marki pochodzące z następujących byłych krajów bloku:
- Albanii,
- Bułgarii (Orfeus, Kremona, itp.),
- Czechosłowacji (Jolana, Lignatone, itp.),
- Jugosławii (Melodija Menges, Muzicka Naklada Zagreb itp.),
- Polski (marki inne niż DEFIL, jak np. Mensfeld, Alko, Trella, wczesny Mayones itp.),
- Rumunii (Doina, Hora, itp.),
- Węgier (Moni itp.),
- Wschodnich Niemiec (Musima, Migma, itp.),
- ZSRR (Tonika, Ural, Aelita, Formanta, Elta, Marina, itp.).

6) Nagranie nie musi być pierwszej świeżości, utwory archiwalne są mile widziane (o ile jakość nagrania jest akceptowalna).

7) Nie ma żadnych ograniczeń co do gatunków muzycznych, sposobu realizacji, rozmachu aranżacyjnego itp.

8) Preferowane będą nagrania w formacie mp3 (320 kbps, 44100 Hz).

9) Dla celów edukacyjnych konieczne jest przesłanie zdjęć użytych instrumentów i przekazanie szczegółowych informacji (jeśli są znane) dotyczących modelu, daty produkcji instrumentu itp.

10) Termin nadsyłania nagrań: 30 listopada 2017.
11) Pytania, nagrania i inne materiały - proszę kierować tu: emil@bonimedia.pl

12) Możesz pomóc w rozpowszechnianiu informacji o projekcie, dzieląc się linkiem i zapraszając do wydarzenia na Facebook'u potencjalnych zainteresowanych:

http://www.facebook.com/events/252349728555526/
If your music is "alternative" and hard to define = you probably will fit this netlabel! Preffered genres: acoustic, alternative rock, art rock, athmospheric rock, classic rock, folk-rock, garage rock, gothic rock, grunge, hard rock, indie rock, instrumental rock, math rock, post-rock, progressive rock, psychedelic rock, punk rock, rock & roll, slow rock, southern rock, space rock, symphonic rock, black metal, death metal, doom metal, funk metal, heavy metal, nu metal, power metal, trash metal.

stat4u